Šiandien


Leidiniai


Šluotos partneriai

 

ankstesni anekdotai...

Šventieji reikalai


Protestantų pastorius atkeliauja į rojų, o jį pasitinka pats šv. Petras.
– Štai jūsų kambario raktas, – sako šv. Petras. – Eikite tiesiai šiuo koridoriumi. Pirmosios durys skirtos sentikiams, kitos pravoslavams, trečiosios baptistams... Tik tyliai praeikite pro ketvirtąsias: už jų katalikai, manantys, kad jie vieni šiame pastate!
Klebonas, baigęs klausyti išpažinties, eidamas pro zakristijoną sušnibžda:
– Klausyk, man atrodo, kad tavo žmona mums neištikima...
Kietaširdis komersantas atkeliauja į dangų.
– Na, – klausia šv. Petras, – ar pameni kokius nors gerus darbus, padarytus žemėje?
Gerokai pagalvojęs, komersantas atsako:
– 1956 m. Daviau dešimt rublių elgetai.
– Ir viskas?
– Kitą kartą, tai buvo 1988 m. rudenį, paaukojau dešimt rublių Atgimimo sąjūdžiui...
– Tai viskas?
Komersantas bergždžiai mėgina dar ką nors prisiminti.
– Ką manai, Viešpatie? – klausia
šv. Petras Jėzaus.
– Manau, duokim jam rusiškų dvidešimt rublių ir siųskim velniop!
Sena valstietė eina išpažinties:
– Mano tėve, – sako ji, – aš buvau neištikima savo vyrui.
– Štai kaip! Kada tai buvo?
– Mmm... Prieš trisdešimt dvejus metus...
– Prieš trisdešimt dvejus metus?! Pamirškite tai, nes tai jau nebe nuodėmė.
– Visko gali būti, – sako senutė, bet man malonu retkarčiais prisiminti...
Dievas sukūrė tris savybes – sąžiningumą, protą ir partiškumą, – bet visus apdovanojo ne daugiau dviejų. Jeigu žmogus protingas ir sąžiningas, tai jis nepartinis. Jeigu jis sąžiningas ir partinis, tai jis neprotingas. O jeigu protingas ir partinis, tai – nesąžiningas.
Šeimyninės istorijos
Linksmieji žydai
Rūkoriams
Vairuotojai ir automobiliai
Grybų šventė
Mokslo vargai
Sporto aistros
Iš studentų gyvenimo
Mokykla ir vaikai
Erotinės fantazijos
Darbas ir verslas
Meilės reikalai
Politika ir politikai
Juodasis humoras
Ugniagesių šypsenos
Keistieji čiukčiai
Iš žurnalistų gyvenimo
Naujųjų metų linksmybės
Suvalkiečių humoras
Piniginiai reikalai
Prancūzai juokiasi
Anglų humoras
Kino pasaulyje
Teisingumas ir juokai
Gėjų nuotykiai
Gabroviečių šypsenos
Pensininkų vargai
Distrofikų kalbos
Škotų humoras
Svaiginančios šypsenos
Policija ir juokai
Linksmieji gruzinai
Šventieji reikalai
Sveikatos beieškant
Žvejų nuotykiai
Prie jūros
Turistų nutikimai
Narkomanų paklydimai
Muzikos garsai
Ach, tos moterys

Gyvūnų pasaulyje
Atsargiai! Psichai
Kareiviški juokai
Nusikaltėlių reikalai
Valgyk ir juokis!
Linksmoji kompiuterija
Medžiotojų nuotykiai
Apie uošves
Blondinių pasakos
Apie estus
Vyriški pokalbiai

Balandžio 1-osios pokštai
Belgų humoras
Nuotykiai teatre
Menas ir kultūra
Čigonų humoras
Žiemos linksmybės
Apie dailę
Tarybiniai laikai

Rašykite mums:

Šluotos korespondencija: Gynėjų g. 4, LT-01109 Vilnius.
Šluotos el. paštas: humor@sluota.lt
Parama tik 2%

 

blogspot visitor