Šiandien


Leidiniai


Šluotos partneriai

 

Lietuvos genų inžinerijos specialistai surengė konferenciją: „Klonavimas ir ekonomika“. Joje pateiktas pasiūlymas sutaupyti valstybės lėšų, atsisakant Seimo rinkimų. Genetikai siūlo rinkti tik vieną narį, o paskui jį klonuoti iki reikiamo narių skaičiaus.
Konferencijos metu buvo kilę abejonių dėl tokių veiksmų teisėtumo. Visame pasaulyje genetiniai eksperimentai su žmonėmis draudžiami. Tačiau Lietuvos genetikai pabrėžė, kad nei viename Seimo nario dokumente neparašyta, kad jis - žmogus.
Gatvėje – avarija. Kažkas kažką partrenkė. Susirinko minia žioplių, kiekvienas nori prasibrauti arčiau nukentėjusio...
Pro šalį ėjęs jaunas, bet garsus politikas nusprendė visus apgauti:
– Praleiskite mane! Praleiskite! Aš – nukentėjusio sūnus!
Minia prasiskyrė... Ant asfalto gulėjo partrenktas asilas...
- Kas yra bendro tarp politiko ir spermatozoido?
- Ir vienam, ir kitam yra viena galimybė iš milijono tapti žmogumi.
- Kada atsirado demokratija?
- Kai Dievas atvedė Adomą pas Ievą ir tarė: „Išsirink sau žmoną“
Įeina į seimo rūmus Rembo, rankose  - priešlėktuvinis kulkosvaidis, pažeme velkasi juosta šovinių,  užtaiso savo patranką:
- Kuris iš jūsų vardu Gražulis?
Gražulis drebėdamas pakyla iš vietos...
- Prigulk, prašau, ant grindų trumpam...
Danguje yra toks laikrodis – kaskart, kai tu pameluoji, rodyklė pajuda į priekį.
Motinos Teresės laikrodis niekada nepajudėjo.
JAV prezidento Abraomo Linkolno pajudėjo vos kartą.
Lietuvos politikų laikrodžius Dievas naudoja kaip ventiliatorių.
Išeina vienas Seimo narys ir sako:
- Kolegos, as turiu jums štai ką pasakyti: mano manymu pusė iš jūsų yra vagys ir aferistai!
Pirmininkaujantis plaktuku padaužo:
- Paprašysiu, kolega! Paprašysiu! Paprašysiu atsiimti savo žodžius! Tai juk didžiausia nepagarba Seimui! Paprašysiu atsiimt atgal!
Seimo narys:
- Gerai, aš atsiimu savo žodžius atgal. Aš sakau jums visiems: kolegos, pusė iš jūsų - ne vagys ir ne aferistai.
- Kodėl bitės neturi prezidento, premjero ir deputatų?
- Todėl, kad joms reikia rinkti medų, o ne šūdą malti.
Skrenda Krizė virš Amerikos, žvalgosi - Va, gerai čia prasinešiau...
Skrenda Krizė virš Afrikos, žvalgosi - Čia neverta net pradėt, patys pjaunasi...
Skrenda Krizė virš Japonijos – Čia be manęs prasinešė...
Skrenda virš Lietuvos, stebisi... - O kas čia prasinešė?
2046 metai. Baltarusija.
- Aleksandrai Grigorjevičiau, ant nosies rinkimai. Jūs kandidatuosite? Mirktelkit vieną kartą jei TAIP, arba mirktelkit dukart, jeigu NE!
Dviejų kandidatų politiniai debatai:
- Liaukitės pagaliau apgaudinėti savo rinkėjus!
- Ne, tai jūs baikite apgaudinėti rinkėjus!
- Ne, iš pradžių jūs!!!
- Ne, jūs!!!
Aikštėje rinkėjams dalina lapelius. Žmonės paima, apžiūri ir mato, kad jie visiškai tušti. Kai kurie prieina prie dalintojo:
- Tai kad juose nieko neparašyta!
- O kam rašyti, ir taip viskas aišku!
– Gerbiami televizijos žiūrovai, – skelbia pranešėja, – atsitraukite nuo televizijos imtuvų ir nuo sunkių namų apyvokos daiktų. Dabar premjeras kalbės apie sunkią mūsų finansinę padėtį ir būtinybę padidinti mokesčius.
Grybauskaitė  nuvažiavo  į  Maskvą,  kartu  su  Putinu  ir  Medvedevu  svarsto,  kurį  pakviesti  į  Kovo 11-sios  minėjimą  Lietuvoje.
-  Abiejų  prašyti  negaliu,  -  sako  prezidentė.  -  Neužteks  vietos  viešbučiuose  ir  saugumas  mūsų  toks  silpnas...
Putinas  sako:
-  Nieko,  Mitia  permiegos  Seime pas Degutienę,  aš  -  Prezidentūroje,  o  tvarką palaikys Juknevičienė
Dvi politikų žmonos:
- Mano vyro reitingas aukščiausias!
- O mano - ilgiausias!!
Vieni išeina į valdžią, kiti taip ir lieka eiliniai vagys.
Ekonominis efektas: iš vieno atimti, kitam neduoti.
Jeigu tavo sąžinė švari, tai iš ko taip gerai gyveni?
Šiandien lengviausia prognozuoti mokesčių ir nusikalstamumo didėjimą.
- Ar yra gerų politikų?
- Yra! Tai toks, kuris balsuoja už visus asignavimus ir prieš visus mokesčius.
- Ar galima atgaivinti ekonomiką?
- Galima. Jei ją gaivins ne ekonomistai, reanimacijos specialistai.
- Kas yra visuomeninė nuomonė?
- Tai, ką žmonės galvoja apie tai, ką galvoja žmonės.
- Koks skirtumas tarp politiko ir valstybės vyro?
- Politikas galvoja apie ateinančius rinkimus, valstybės vyras - apie ateinančias kartas.
- Kas turi didžiausią įtaką gerinant žmonių gyvenimą?
- Statistika.
- Kam Lietuvoje gyventi gera?
- Vyksta tardymas.
Nuo vyriausybės skiriamės tuo, kad galvojam apie ją labai blogai, o ji apie mus visai negalvoja.
Vienam - politika,
Kitam - erotika,
Ką man daryti,
Prašau, pamokykit.
Nuo kalno didelio
Akmuo ridenasi
Ir, kad laimingi mes,
Vis dar vaidenasi.
Baigėsi vasara,
Atšliaužė lietūs…
Nubraukiu ašarą,
Einam mylėtis.
Baigsis politika
Liks tik erotika
Be jokios potekstės
Niurkysim moteris.
Niekas nešildys,
Atjungs ir vandenį…
Šią žiemą laukia
Sunkūs išbandymai.
Arvydas Valickas

- Kada Lietuvoje bus geriau?
- Jau buvo.

Iš istorijos vadovėlio

Menkas džiaugsmas
Kaip konservatorių partijos himno muzikos autorius, „Liūdesio gėlių” muzikantas 19-metis Deividas Norvilas kartą buvo pristatytas šios partijos lyderiui Vytautui Landsbergiui. Profesorius paklausė:
- Kodėl jūsų grupė, kurioje pats groji, pavadinta liūdesio, o ne džiaugsmo gėlėmis?
Deividas šyptelėjo V. Landsbergiui:
- Į tai atsako ir jūsų partijos himno žodžiai:
„Kas man iš tos laimės
ir iš tos garbės, jei aš vienas džiaugsiuos, o kiti liūdės?!”
Puikus gyvenimas
Ruošdamasis sutikti A. Smetoną, keliaujantį per Kietaviškes, viršaitis lie-pė valstiečiams sutvar-kyti kiemus, pakeles.
- Jeigu ponas preziden- tas kurį paklaus, kaip gyvenate, sakykite: „Ačiū, labai gerai, pone prezidente...” - pamokė viršaitis.
Kai važiavo prezidentas, pakelėse susirinko daug žmonių. A.Smetona kaimo viduryje sustojo ir, susipažinęs su valsčiaus atstovais, priėjo prie vieno valstiečio.
- Na, kaip gyvuoji, ūkininke? - paklausė jis senioką.
- Ačiū, labai gerai, pone prezidente, - susijaudinęs ištarė valstietis.
- O kodėl su klumpėmis? - nustebo A.Smetona.
- Viršaitis liepė čevery-kais apsiauti, bet man jų kaime niekas neturėjo paskolinti, - vapėjo nuraudęs žmogelis.
Vaikų pareiga
Kazimierui Brazauskui (1906-1997) Kaišiadoryse paskambino kažkokia moteris ir pasiskundė, kad jai sunku gyventi, nes ji mažą pensiją gaunanti.
- O ar neturite vaikų? - pasiteravo K.Brazauskas.
-Vieną turiu.
- Tai gal jis galėtų tamstai padėti?
-Bepigu jums taip sakyti, kai jūsų sūnus prezidentas... - sulemeno moteris.
K.Brazauskas didžiai nustebo:
- Tai nejaugi vaikai, nebūdami prezidentais, neprivalo rūpintis savo tėvais?!
Apgavikas
Sustojęs netoli Žiežmarių, A.Smetona dairinėjasi po pakelę. Pamatęs karves ganantį piemenuką, prezidentas jį pasišaukė prie savęs.
- Jei pasakysi, kas yra Smetona, tai duosiu tau visą saują saldainių.
- Tėvelis sakė, kad apgavikas, - išdrožė vaikiukas.
Prezidentas susiraukęs nuklibikščiavo prie mašinos.
- Tai kur jūsų saldainiai, kuriuos žadėjote? - neatlyžo piemenukas. - Jūs turbūt irgi toks pat apgavikas, kaip Smetona?

Šluota laukia Jūsų laiškų:

Šluotos korespondencija: Gynėjų g. 4, LT-01109 Vilnius.
Šluotos el. paštas: humor@sluota.lt
karikaturos@gmail.com
Parama tik 2%. kurie Jums nieko nekainuoja

 

 

blogspot visitor